Ám Hắc Tu Tiên 

CƯA HÀNG GAME ÁM HẮC


Một vài lưu ý khi mua hàng tại webshop:

- Sau khi mua bạn nhận được 1 Giftcode và chỉ nhận 01 tại bất kỳ server nào.

- Thời gian tồn tại gift 30 ngày kể từ ngày mua.

- Vật phẩm sau khi mua là dạng khóa

- Hoàn trả 50% giá trị là Nguyên bảo và 100% giá trị là Đồng khóa

Bạn chưa đăng nhập! Vui lòng đăng nhập để nhận được giftcode!

x

DANH SÁCH MÁY CHỦ

Kênh 1Kênh 2

Các bạn có thể chọn máy chủ tài nguyên là Kênh 1 hoặc 2 tùy ý.